Israel in Style Tours & Events planners

Booking an event, family vacation or any other Israel tour package with ‘Israel in Style’ is a dream come true.
Israel in Style
בניית אתר לחברת תיירות ותכנון אירועים

חברה Israel in Style מתעסקת בארגון אירועים וטיולים בישראל, עיקר הלקוחות שלהם הם יהודים דתיים בארה"ב ולכן האתר היה צריך להיות צנוע יותר אבל גם מאוד בסטייל כדי לשדר את השם של המותג Israel in Style.

הם פנו אלי כדי לקדם את האתר שכבר היה להם וגם לשפץ אותו בצורה משמעותית וכן זה מה שהיה בסופו של דבר.